תחזית מזג אוויר בישראל

26°-17°

22°-17°

16°-11°

19°-14°

16°-12°

17°-13°

20°-14°

15°-9°

20°-15°

25°-18°

26°-19°

21°-15°