תחזית מזג אוויר בישראל

19°-6°

15°-3°

6°-1°

13°-6°

8°-3°

9°-1°

15°-2°

6°-(-2)°

17°-8°

19°-4°

18°-9°

16°-9°