תחזית מזג אוויר בישראל

41°-28°

38°-22°

29°-17°

29°-22°

30°-19°

34°-21°

35°-19°

29°-16°

31°-24°

40°-24°

39°-31°

28°-23°