תחזית מזג אוויר בישראל

38°-25°

37°-16°

29°-18°

28°-18°

31°-19°

31°-16°

32°-17°

29°-15°

25°-20°

42°-21°

38°-28°

24°-19°